مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا- اهداف و زمینه‌ها
اهداف کلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف کلی انتشار فصلنامه زیست شناسی دریا به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد:  
  • پل ارتباطی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، نهادهای نظارتی و سازمان‌های مدیریت کننده اکوسیستم‌های دریایی کشور.  
  • طرح مسائل کلیدی در ارتباط با تغذیه، تولیدمثل، شناسایی، پویایی جمعیت و ... آبزیان و اکوسیستم‌های دریایی کشور. 
  •  انتشار مقالات داوری شده در ارتباط با اکوسیستم‌های دریایی کشور.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا:
http://jmb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب